میکروفن کنفرانس آنالوگ و اتوترکینگ

میکروفن کنفرانس آنالوگ تشکیل شده است از:

 • میکروفن کنفرانس ریاست
 • میکروفن کنفرانس شرکت کننده
 • منبع تغذیه کنفرانس
 • بلندگو های جانبی
 • آمپلی فایر

میکروفن کنفرانس اتوترکینگ یا دیجیتال تشکیل شده است از:

 • میکروفن ریاست کنفرانس اتوترک
 • میکروفن شرکت کننده کنفرانس اتوترک
 • منبع تغذیه اتوترکینگ
 • دوربین سیستم کنفرانس
 • بلندگو های جانبی اتاق کنفرانس
 • آمپلی فایر
 • ماژول های رومیزی

سیستم کنفرانس:

سیستم کنفرانس شامل دوربین کنفرانس چرخشی ۳۶۰ درجه –با هر بار زده شدن دگمه میکروفون شرکت کننده ها یا میکروفون ریاست دوربین به صورت هوشمند بر روی فردی که اقدام به صحبت کردن کرده است متمرکز میشود.

منبع تغذیه سیستم کنفرانس:

منبع تغذیه سیستم کنفرانس به دوصورت ۱-امکان برنامه ریزی که به دستگاه فول دیجیتال یا سیستم کنفرانس هوشمند معروف است ۲- آنالوگ که امکان نصب دوربین کفرانس وجود نخواهد داشت.

میکروفن ریاست سیستم کنفرانس:

دارای دگمه اضافه و اولویت نسبت به سایر میکروفون ها می باشد.

میکروفن شرکت کننده سیستم کنفرانس

 • امکان رای گیری سالن کنفرانس: در سیستم هوشمند امکان پذیر می باشد.
 • قابلیت حضور و غیاب سالن کنفرانس: در سیستم هوشمند امکان پذیر می باشد.
 • قابلیت ضبط صدای سالن کنفرانس: در سیستم هوشمند امکان پذیر می باشد.
 • قابلیت ضبط تصاویر سالن کنفرانس: در سیستم هوشمند امکان پذیر می باشد.

برخی نکات و برندهای مورد توجه در سیستم کنفرانس فنی مهندسی افرا:

 • کیفیت میکروفن کنفرانس
 • قیمت مناسب میکروفن کنفرانس
 • بهترین سیستم کنفرانس
 • میکروفن کنفرانس سناتور
 • میکروفن کنفرانس آکاجی
 • میکروفن کنفرانس آسیا امپ
 • میکروفن کنفرانس سنهایزر
 • میکروفن کنفرانس آنالوگ
 • میکروفن کنفرانس اتوترک
 • کیفیت صدا سیستم کنفرانس