سیستم کنفرانس:

سیستم کنفرانس شامل دوربین کنفرانس چرخشی ۳۶۰ درجه –با هر بار زده شدن دگمه میکروفون شرکت کننده ها یا میکروفون ریاست دوربین به صورت هوشمند بر روی فردی که اقدام به صحبت کردن کرده است متمرکز میشود.

منبع تغذیه سیستم کنفرانس:

منبع تغذیه سیستم کنفرانس به دوصورت ۱-امکان برنامه ریزی که به دستگاه فول دیجیتال یا سیستم کنفرانس هوشمند معروف است ۲- آنالوگ که امکان نصب دوربین کفرانس وجود نخواهد داشت.

میکروفون ریاست سیستم کنفرانس:

دارای دگمه اضافه و اولویت نسبت به سایر میکروفون ها می باشد.

میکروفون شرکت کننده سیستم کنفرانس

  • امکان رای گیری سالن کنفرانس: در سیستم هوشمند امکان پذیر می باشد.
  • قابلیت حضور و غیاب سالن کنفرانس: در سیستم هوشمند امکان پذیر می باشد.
  • قابلیت ضبط صدای سالن کنفرانس: در سیستم هوشمند امکان پذیر می باشد.
  • قابلیت ضبط تصاویر سالن کنفرانس: در سیستم هوشمند امکان پذیر می باشد.