اکو برای مداحی سبک و قابل حمل

اکو همراه شارژی نوید:

اکو همراه نوید مدل۶۰۴ :

 • ۵اینچ
 • قابلیتBT بلوتوث وفلش خورUSB
 • رکورد
 • قابلیت اتصال میکروفون بیسیم و باسیم
 • خروجی باند اضافه
 • امکان تنظیم صدای زیر و بم و افکت اکو

 

اکو همراه شارژی نوید مدل۶۱۴:

 • ۶اینچ
 • قابلیتBT بلوتوث وفلش خورUSB
 • رکورد
 • قابلیت اتصال میکروفون بیسیم و باسیم
 • خروجی باند اضافه
 • امکان تنظیم صدای زیر و بم و افکت اکو

 

 

 

اکو همراه شارژی نوید مدل۶۲۴:

 • ۶ اینچ دو بلندگو
 • قابلیتBT بلوتوث وفلش خورUSB
 • امکان تنظیم صدای زیر و بم و افکت اکو
 • رکورد
 • قابلیت اتصال میکروفون بیسیم و باسیم
 • خروجی باند اضافه

 

 

اکو همراه شارژی نوید مدل۷۱۴:

 • ۱۲ اینچ
 • قابلیتBT بلوتوث وفلش خورUSB
 • رکورد
 • قابلیت اتصال میکروفون بیسیم و باسیم
 • خروجی باند اضافه
 • امکان تنظیم صدای زیر و بم و افکت اکو

 

 

 

اکو همراه شارژی نوید مدل۷۱۵:

 • ۱۲اینچ
 • قابلیتBT بلوتوث وفلش خورUSB
 • رکورد
 • قابلیت اتصال میکروفون بیسیم و باسیم
 • خروجی باند اضافه
 • امکان تنظیم صدای زیر و بم و افکت اکو

 

 

اکو پرتابل نوید مدل۸۱۲:

 • ۱۲ اینچ
 • قابلیتBT بلوتوث وفلش خورUSB
 • رکورد
 • قابلیت اتصال میکروفون بیسیم و باسیم
 • ورودی AUX
 • امکان اتصال هم زمان دو بلندگوی دیگر
 • امکان تنظیم صدای زیر و بم و افکت اکو

 

 

بوق یونیت سرخود:۲۵ وات –مدل گرد-مدل کتابی

بلندگو ماشینی:۲۵ وات-مدل گرد-مدل کتابی

میکروفون بلندگو دستی