دزدگیر اماکن
f9-f10-firewall-560x560-1-600x600
دزدگیر اماکن

دزدگیر اماکن

دزدگیر اماکن: آموزش نصب و راه اندازی دزدگیر اماکن فایروال: برای نصب دزدگیر اماکن فایرواال ابتدا جای پنل یا دستگاه مرکزی را مشخص میکنیم و ارتفاع آن را به گونه ای تنظیم میکنیم که آنتن پنل با سقف درگیر نشود تا آنت...