دسته بندی نشده
084a36bdaa7e9fd656bdd5688fb9479c22b234cc_1601735915
دسته بندی نشده

قیمت میکروفن باجه

قیمت میکروفن باجه ساده ترین تعریف میکروفن گیشه عبارست از ارتباط دو طرفه بین شخص مراجعه کننده با مسئول مرتبط هر بخش.به این صورت که میکروفون باجه بانکی یا میکروفون گیشه از سه قسمت میکروفن رومیزی که دارای اسپیک...